Hanteles - svari

 


 • Shape 0.5 kg

   5,39

  Cena veikalos:  5,99
  ar Drauga Karti: 5,39

 • Monster 1kg

   5,39

  Cena veikalos:  5,99
  ar Drauga Karti: 5,39

 • Shape 0.75 kg

   7,19

  Cena veikalos:  7,99
  ar Drauga Karti: 7,19

 • Spong hanteles 0.5kg

   7,62

  Cena veikalos:  8,47
  ar Drauga Karti: 7,62

 • Shape III 0.75kg

   8,09

  Cena veikalos:  8,99
  ar Drauga Karti: 8,09

 • Spong hanteles 0.5kg

   8,09

  Cena veikalos:  8,99
  ar Drauga Karti: 8,09

 • FORM 0.5kg

   8,09

  Cena veikalos:  8,99
  ar Drauga Karti: 8,09

 • Monster 2kg

   8,99

  Cena veikalos:  9,99
  ar Drauga Karti: 8,99

 • COM-FORM 0.5kg

   8,99

  Cena veikalos:  9,99
  ar Drauga Karti: 8,99

 • Shape III 1kg

   10,99

  Cena veikalos:  12,21
  ar Drauga Karti: 10,99

 • Monster 3kg

   11,69

  Cena veikalos:  12,99
  ar Drauga Karti: 11,69

 • Spong 1kg

   11,69

  Cena veikalos:  12,99
  ar Drauga Karti: 11,69

 • Form III 2×0,75kg

   11,99

  Cena veikalos:  13,32
  ar Drauga Karti: 11,99

 • FORM III 2×0,5kg

   11,99

  Cena veikalos:  13,32
  ar Drauga Karti: 11,99

 • COM-FORM 1kg

   12,74

  Cena veikalos:  14,16
  ar Drauga Karti: 12,74

 • COM FORM III 2×0.5kg

   12,99

  Cena veikalos:  14,43
  ar Drauga Karti: 12,99

 • FLO-FORM 1kg

   13,49

  Cena veikalos:  14,99
  ar Drauga Karti: 13,49

 • Monster 4kg

   15,29

  Cena veikalos:  16,99
  ar Drauga Karti: 15,29

 • FORM 1kg

   15,29

  Cena veikalos:  16,99
  ar Drauga Karti: 15,29

 • FORM 1.5kg

   16,19

  Cena veikalos:  17,99
  ar Drauga Karti: 16,19

 • Cobra 1kg

   16,59

  Cena veikalos:  18,43
  ar Drauga Karti: 16,59

 • COM-FORM 1.5kg

   16,59

  Cena veikalos:  18,43
  ar Drauga Karti: 16,59

 • FORM 1.5kg

   16,59

  Cena veikalos:  18,43
  ar Drauga Karti: 16,59

 • Chronos, 2.5kg

   17,09

  Cena veikalos:  18,99
  ar Drauga Karti: 17,09

 • Shape 2kg

   17,09

  Cena veikalos:  18,99
  ar Drauga Karti: 17,09

 • COM-FORM 1.5kg

   17,09

  Cena veikalos:  18,99
  ar Drauga Karti: 17,09

 • Form III 2x1kg

   17,99

  Cena veikalos:  19,99
  ar Drauga Karti: 17,99

 • FORM III 2×1,5kg

   18,99

  Cena veikalos:  21,10
  ar Drauga Karti: 18,99

 • Clone 2kg

   19,14

  Cena veikalos:  21,27
  ar Drauga Karti: 19,14

 • FORM 2kg

   19,14

  Cena veikalos:  21,27
  ar Drauga Karti: 19,14

 • FORM 2kg

   19,79

  Cena veikalos:  21,99
  ar Drauga Karti: 19,79

 • Shape III 2x2kg

   19,99

  Cena veikalos:  22,21
  ar Drauga Karti: 19,99

 • COM FORM III 2×1.5kg

   19,99

  Cena veikalos:  22,21
  ar Drauga Karti: 19,99

 • Hanteles Monster 2x6kg

   20,99

  Cena veikalos:  23,32
  ar Drauga Karti: 20,99

 • Spong 2kg

   22,49

  Cena veikalos:  24,99
  ar Drauga Karti: 22,49

 • Cobra 2kg

   22,99

  Cena veikalos:  25,54
  ar Drauga Karti: 22,99

 • EGIR 20

   80,99

  Cena veikalos:  89,99
  ar Drauga Karti: 80,99