Skolotāji

Rīgas 66. speciālā vidusskola

Katrīnas iela 2, Rīga, Latvija, LV-1045
Vadītājs : Edvīns Ceriņš
Tālrunis: 67334007; 67323574
Fakss: 67334007
E-pasts: r66svs@riga.lv