Preču atgriešana

Interneta veikalā www.fans.lv iegādātās preces, saskaņā ar LR MK noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” 19. punktu patērētājs* var atgriezt 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža. Taču, tai pat laikā jāņem vērā, ka LR MK 2014.gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 12.11 punkts nosaka: “Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.”

  • Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no līguma, neminot iemeslu.
  • Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
  • Lai izmantotu atteikuma tiesības, ir jāinformē SIA “Aqua pro”, sūtot aizpildot atteikuma veidlapu un nosūt0t to uz norādīto e-pasta adresi fans@fans.lv par lēmumu atteikties no šā līguma. Nepieciešamības gadījumā lūdzu zvaniet pa tālruņa numuru: 37167626025, 37120110013
  • Jums preces jānodod veikalā “fans” Garozes ielā 1, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no preču saņemšanas dienas. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroja adresi Garozes ielā 1, Rīgā, pirms 14 dienu termiņa beigām.

Lūdzu ņemt vērā, ka SIA “Aqua pro” nepieņems preces, kas sūtītas pa pastu, tā kā pieņemšanas brīdī nav iespējams abām pusēm klātesot fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu.

Nosūtot preces uz SIA Aqua biroju, izmantojot kurjeru, Jūs piekrītat SIA „Aqua pro” vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas, Jūsuprāt, neatbilst tam, kā nosūtījāt, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Garozes ielā 1, veikalā. SIA „Aqua pro” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA „Aqua pro” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā. Atgrieztā prece un tās iepakojum nedrīkst būt lietots vai bojāts.

  • Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.
  • Ja pasūtītājam ir piegādāta prece, kura neatbilst pasūtījumam, tad mēs veiksim preces nomaiņu bez piegādes maksas.

Atteikuma veidlapa

Samaksa par atgriezto preci tiks veiktas 3 darba dienu no laikā no brīža, kad atgrieztā prece tiks saņemta.