FKS GLIDER

Extra plats planieris, lai uzlabotu slēpotprasmi uz platajām slēpēm.