Carlsberg kausa izcīņas kalnu slēpošanā

Carlsberg kausa izcīņas kalnu slēpošanā nolikums 2009-2010.gada sezonai.

Carlsberg kausa izcīņa ir amatieru sacensības, kurās drīkst piedalīties jebkurš interesents, kurš ir samaksājis dalības naudu. Sacensības sastāv no 4 posmiem.

Sacensību kalendārs:

1.posms SKI BOX balvu izcīņa       12.01.2009.

2.posms BOSCH balvu izcīņa           02.02.2009.

3.posms SKI BOX balvu izcīņa       16.02.2009.

4.posms BOSCH balvu izcīņa           27.02.2009.

Laika apstākļu dēļ sacensību datumi var tikt mainīti (informācija www.kakiskalns.lv)

Sacensību sākums plkst.19.00 (darba dienu sacensībām) un plkst.11.00 (svētdienas sacensībām). REĢISTRĀCIJA.

Reģistrēties Kaķīškalna kausa izcīņas sacensībām var Kaķīškalna bārā vienu nedēļu pirms kārtējā posma norises, bet ne vēlāk kā divas stundas līdz startam!!! Pēc šī laika reģistrācija sacensībām vairs netiek veikta!

Reģistrējoties dalībnieks iesniedz aizpildītu reģistrācijas anketu un samaksā dalības naudu. Reģistrācijas anketas var saņemt Kakīškalna bārā un veikalā Ski Box Rīgā Tallinas ielā 16. Reģistrācija ir spēkā, ja dalībnieks ir aizpildījis visas anketas ailes!

Kā apliecinājums reģistrācijai ir kases čeks par samaksātu dalības naudu.

SADALĪJUMS VECUMA GRUPĀS.

       Pilni gadi                       Sievietes           Vīrieši
18 līdz 35 gadi                             AS                 AV
36 līdz 49 gadi                       BS                      BV
50 + gadi                             CS                  CV
Lietpratēji 18 līdz 35 gadi        LS                       LV
Lietpratēji 36 un vecāki            LSI                  LVI

Grupa tiek izveidota, ja tajā pieteikušies vismaz 5 dalībnieki. Ja pieteicies mazāks skaits dalībnieku, tad tos pievieno tuvākajai atbilstošajai grupai.

!!!Dalībnieki, kuri ir trenējušies sporta skolās kalnu slēpošanā, vai piedalījušies jebkurās LSS rīkotajās sacensībās, var reģistrēties tikai lietpratēju grupā. Dalībnieku piederību atbilstošajai grupai izskata un pārbauda sacensību galvenais tiesnesis. Tiesneša lēmums dalībniekam tiek paziņots pirms numuru izdales!!!

STARTA VIETU SADALĪJUMS.

Starta vietas tiek sadalītas atbilstoši pieteikšanās kārtībai – tas, kurš pieteicies pirmais, startē savā grupā pirmais, utt. Otrajā trasē dalībnieki startē sākot ar piektā rezultāta uzrādītāju pirmajā trasē līdz labākā laika uzrādītājam un tālāk sestās, septītās un turpmāko vietu ieguvēji.

SACENSĪBU NORISE .

Starta numurus dalībnieki saņem no plkst.18:00 līdz 18:30 otrdienas posmos un no 10:00 līdz 10:30 svētdienas posmā.

No 18:30 līdz 18:55 otrdienā un no 10:30 līdz 10:55 svētdienā notiek iepazīšanās ar trasi.

Starts trases iebraucējam otrdienā 19:00 un svētdienā 11:00. Starts pirmajam sacensību dalībniekam uzreiz pēc trases iebraucēja finiša.

Grupas startē sākot ar sieviešu grupām no vecākās uz jaunāko un tad lietpratējas. Pēc tam, tādā pašā secībā startē vīrieši. Dalībnieki grupas ietvaros startē atbilstoši starta vietu sadalījumam. Starts tiek dots uzreiz pēc iepriekšējā dalībnieka finiša. Ja dalībnieks nav gatavs startam un nevar startēt minūtes laikā viņš var tikt nepielaists pie starta. Šajā gadījumā dalībniekam iemaksāto dalības naudu neatmaksā. Šo lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis. Pēc lēmuma pieņemšanas uz starta tiek aicināts nākamais dalībnieks.

Starp braucieniem ir 45 minūšu pārtraukums, kura laikā notiek jaunas trases izveidošana otrajam braucienam un dalībnieku iepazīšanās ar trasi .

Sacensību rezultāti tiek paziņoti divdesmit minūšu laikā pēc beidzamā dalībnieka finiša. Rezultātu paziņošana un apbalvošana notiek Kaķīša krodziņā. Rezultāti tiek publicēti arī Kaķīškalna mājas lapā un izlikti uz ziņojumu dēļa Kaķīškalnā krodziņā.

 

DALĪBAS NAUDA.

Pieci lati (dalības maksā iekļauta maksa par pacēlāja izmantošanu dalībniekiem pēc numuru saņemšanas).

REZULTĀTI UN KOPVĒRTĒJUMS.

Katras sacensību posma vietu sadalījums tiek noteikts saskaitot divās trasēs uzrādītos rezultātus. Katra posma pirmo desmit vietu ieguvēji saņem punktus (1.vieta – 15 punkti , 2.vieta – 11 punkti , 3-9 , 4-7, 5-6 , 6-5 , 7-4 , 8-3 , 9-2 , 10-1). Kopvērtējuma ieskaitei tiek summēti dalībnieka trīs labāko posmu punkti. Ja kopvērtējumā vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu iegūst tas, kuram bijis labāks rezultāts atlikušajā, kopvērtējuma rezultātos neiekļautajā posmā. Ja arī šie rezultāti ir vienādi, augstāku vietu iegūst tas dalībnieks, kurš bijis augstākā vietā noslēguma posmā.

APBALVOŠANA .

Pirmo trīs vietu ieguvēji kopvērtējumā tiek apbalvoti ar Carlsberg kausiem. Katra posma uzvarētāji tiek apbalvoti ar veikala Ski Box dāvanu kartēm. Ja grupā ir startējuši 5 līdz 8 dalībnieki, tiek apbalvotas pirmās 3 vietas; ja 9 līdz 12 dalībnieki – pirmās 4 vietas; ja 13 līdz 16 dalībnieki – pirmās 5 vietas; 17 un vairāk dalībnieki – tiek apbalvotas pirmās 6 vietas.

*Sacensību dalībniekiem tiek ieteikts lietot ķiveres

Otrdienās un ceturdienās, uz Lielā Kalna ir iespēja braukt pa trasi trenera vadībā Trase būs pieejama no plkst 20.00 līdz 22.00, maksa 3 Ls (plus pacēlājs).