Atteikuma veidlapa

Fans_logo

SIA „Aqua pro“

PVNmaks.nr.LV40103152891

Juridiskā adrese:Garozes iela 1, Rīga LV1004

Konts:LV16HABA0551040339701

AS Swedbank

kods: HABALV22

 

 

 

 

ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA

 

Lūdzu, aizpildiet, parakstiet un nosūtiet šo veidlapu mums pa pastu (SIA “Aqua pro”, Garozes ielā 1, LV-1004, Rīga) vai uz e-pastu (fans@fans.lv), ja vēlaties atteikties no līguma un atgriezt preci.

Es,

Vārds ____________________________   Uzvārds ___________________________

Adrese_______________________________________________________________LV-_______

Telefons___________________Bankas konts________________________________

Paziņoju, ka es vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis pār šādas preces iegādi:

Prece_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Preces cens________ Pasūtījuma numurs____________ Saņemšanas datums ________________

Atteikuma iemesls

______________________________________________________________________________________________________________

 

ATTEIKUMA TIESĪBAS

  1. Jums ir tiesības14 (četrpadsmit) dienu laikāatteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
  2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
  3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “Aqua pro”, juridiskā adrese Garozes iela1, Rīga, LV-1004, tālruņa numuri: 37167626025, e-pasta adrese: fans@fans.lv par lēmumu atteikties no šā līguma.
  4. Jums preces jānodod www.fans.lvveikalāGarozes ielā1, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroja adresi Garozes ielā 1, Rīgā, pirms 14 dienu termiņa beigām.

Lūdzu ņemt vērā, ka SIA “Aqua pro” nepieņems preces, kas sūtītas pa pastu, tā kā pieņemšanas brīdī nav iespējams abām pusēm klātesot fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu.

Nosūtot preces uz SIA Aqua biroju, izmantojot kurjeru, Jūs piekrītat SIA „Aqua pro” vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas, Jūsuprāt, neatbilst tam, kā nosūtījāt,tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Garozes ielā 1, veikalā.SIA „Aqua pro” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA „Aqua pro” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.  Atgrieztā prece un tās iepakojum nedrīkst būt lietots vai bojāts.

5.Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

 

 

Paraksts___________________                                                                      Datums ________________